THUISZORG KAN ROL SPELEN BIJ DIEETZORG EX-CORONAPATIËNTEN

Corona patienten krijgen te maken met een dieet in de thuiszorg

Veel ex-corona patiënten die bijvoorbeeld op de intensive care gelegen hebben, hebben vaak nog een lange weg naar herstel te gaan. Soms kan dit wel langer dan een jaar duren. Voeding en beweging speelt daarbij ook een belangrijke rol. Door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is speciaal daartoe een behandelplan opgesteld voor de behandeling bij Covid-19 (Corona) patiënten, nadat zij ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Een effectieve revalidatie vraagt om goede samenwerking tussen onder meer huisartsen, diëtisten, oefen- en fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen.

KLACHTEN RONDOM VOEDING

Veel Coronapatiënten die na hun ziekenhuisopname weer thuis komen hebben vaak een groot scala aan klachten ontwikkeld. Naast hun longklachten en soms overgewicht hebben ze ook vaak met voeding gerelateerde klachten te maken, zoals misselijkheid/braken, hevige buikpijn/diarree en smaak- en reukverlies. Dit verstoort de voedingsstoffen inname, die juist voor deze patiënten zo belangrijk is.

DIEETBEHANDELPLAN

Een diëtist is dan ook vanaf het begin vaak onderdeel van het revalidatieproces en maakt voor elke patiënt een persoonlijk dieetbehandelplan. Dit behandelplan bouwt voort op het voedingsplan dat in het ziekenhuis al is gestart. De NVD werkt daarbij in de thuissituatie graag samen met andere zorgverleners. Zo kunnen zij er gezamenlijk voor zorgen dat de revalidatie van deze nieuwe patiëntengroep zo optimaal mogelijk verloopt.
De diverse disciplines binnen de zorgketen kunnen dan goed samenwerken, om te komen tot een optimaal resultaat voor de patiënt. De wijkverpleegkundige en thuiszorgmedewerker kan hier een zinvolle rol spelen. Zij komen immers vaak meerdere keren per dag/week bij de patiënten thuis en kunnen zo een goede vraagbaak- en monitorfunctie vervullen voor deze groep.

AANPASSEN VERGOEDINGENSYSTEEM

De NVD pleit er ook voor dat er gekeken wordt naar het vergoedingensysteem van de hulp die deze ex-Coronapatiënten geboden moet worden. NVD-directeur Bianca Rootsaert: “Laten we er samen voor zorgen dat we mensen die Corona hebben doorgemaakt ook optimaal begeleiden tijdens hun herstel. Daardoor voorkomen we zowel zorg- als maatschappelijke kosten in de toekomst.”

EFFICIËNTE THUISZORG VAN ZORG VERLICHT

Bij Zorg Verlicht B.V. volgen wij graag alle informatie rondom de zorgverlening in deze tijd van Coronacrisis op de voet. Onze thuiszorg medewerkers staan voor u klaar. De bijscholing en persoonlijke ontwikkeling van onze zorgprofessionals staat bij ons hoog in het vaandel. De thuiszorg medewerker is vaak de spin in het web van de thuiszorg. Door onze vergaande automatisering kunnen wij veel gegevens digitaal verwerken, waardoor het totale zorgproces transparant en inzichtelijk wordt voor iedereen. Wij noemen dat ‘Slim Automatiseren

Ook thuiszorg inhuren via Zorg Verlicht B.V.? Of wil jij als thuiszorgmedewerker of zorgprofessional aan de slag voor een toekomstbestendige thuiszorgorganisatie als Zorg Verlicht? Neem contact met ons op.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon (kantooruren): 040 3038501 
E-mail : info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.