KLACHTENPROCEDURE

Zorg Verlicht streeft naar een optimale en kwalitatieve dienstverlening met tevreden klanten. Dat staat voor ons centraal. Desalniettemin kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg en hulp die wij verlenen of over onze dienstverlening in het algemeen. Wij hopen ten zeerste dat u ons tijdig van uw klacht of gevoel van onvrede op de hoogte stelt. Op die manier kunnen wij onze dienstverlening herstellen, aanpassen en verbeteren. Bovendien geeft dit ons de kans ervan te leren, voor nu en in de toekomst. Om uw klacht bij ons te melden, hebben wij een erkende klachtenprocedure.

INFORMELE / INTERNE KLACHTENPROCEDURE

Bij Zorg Verlicht trachten wij in eerste instantie de klacht of uw gevoel van onvrede ten aanzien van een bepaalde situatie of procedure zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en de zorgverlener op te lossen. Dit noemen we onze informele/interne klachtenprocedure. Hierbij starten we met een gesprek tussen u en uw zorgcoördinator van het betreffende regiokantoor. Wij hopen daarmee snel en correct een oplossing voor uw klacht of onvrede te vinden. Met het voor u gewenste resultaat.

Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat voor u opleveren, dan kunt u een klachtenformulier indienen bij de interne klachtenfunctionaris van Zorg Verlicht. De gegevens treft u hieronder.
Het klachtenformulier vindt u hier op onze website. U kunt het formulier online invullen en digitaal aan ons opsturen. Of u kunt het hier downloaden, printen en invullen en per post naar ons opsturen naar:

Zorg Verlicht
t.a.v. René Vereijken, klachtenfunctionaris
Stratumsedijk 29
5611 NB Eindhoven

VERTROUWELIJK EN ZORGVULDIG

Uw gegevens en melding worden door onze klachtenfunctionaris zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De functionaris zal u en de betrokken medewerker(s) van Zorg Verlicht horen. Vervolgens wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van het advies dat zal worden uitgebracht aan medewerkers en directie van Zorg Verlicht. Met tot doel de werkwijze van Zorg Verlicht op dusdanige manier aan te passen om met onze zorgverlening zoveel mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen. De hele klachtenprocedure blijft zo transparant. Voor u en voor ons.

FORMELE KLACHTENPROCEDURE: ONAFHANKELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Dit is de formele klachtenprocedure. Zorg Verlicht is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Als bij de evaluatie van de afhandeling van de informele procedure blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat hebben, leggen wij u de werking van deze formele klachtenprocedure uit.

WET KWALITEIT KLACHTEN EN GESCHILLEN IN DE ZORG

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de Zorg van toepassing.

Het klachten- en kwaliteitsbeleid van Zorg Verlicht is hier te lezen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg