Innovaties

Onze hoofdtaak is het verlenen van goede en adequate thuiszorg. Dat doen we met passie, op kwalitatief hoog niveau en door slim automatiseren. De infrastructuur van een thuiszorgorganisatie is complex. Transparantie en flexibiliteit staan voorop. Belangrijke aspecten in een branche met veel ketenpartners.

ICT in de zorg

De pioniersfase hebben wij jaren geleden al achter ons gelaten. Door onze jarenlange ICT-ervaring bieden wij met ons technisch hoogwaardige Zorg Verlicht-platform een robuuste oplossing voor geautomatiseerde gegevensverwerking, planning, controle en verantwoording. Een goede gegevensoverdracht voor alle ketenpartners staat binnen onze zorgorganisatie voorop. De verwerking en het samenbrengen van meerdere typen zorg is bij Zorg Verlicht hierdoor geen enkel probleem. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van zorg. Alles wordt direct digitaal geregistreerd. Zo ontstaat er volledige transparantie en zijn de afspraken voor iedereen duidelijk. Door deze efficiënte en accurate registratie is verslaglegging en verantwoording strikt geregeld.

Efficiënt en overzichtelijk

Op basis hiervan verloopt de communicatie met de ketenpartners soepel en overzichtelijk. Dit is voor de zorgontvanger en voor onze zorgprofessionals wel zo prettig en efficiënt. De zorgvraag kan adequaat en snel aangepast worden waar nodig.
Wij zijn er trots op dat bestaande, maar ook nieuwe klanten op deze manier snel voorzien kunnen worden van juist die hulp die zij nodig hebben.

Synergie maakt de zorg meetbaar

Zorg Verlicht voorziet in een geautomatiseerd zorgplatform waar verschillende partijen samenkomen. Met deze samenwerking is voordeel te behalen. Onze ICT-systemen maken onze zorgverlening ook meetbaar en vergelijkbaar met andere zorgaanbieders. Zo kunnen we (nieuwe) ontwikkelingen in een vroeg stadium in kaart brengen en waar nodig bijsturen. Daarnaast bevordert het platform de onderlinge uitwisseling van personeel en daarmee kunnen we hun deskundigheid en ervaring optimaal inzetten.

Een platform voor iedereen

Bij de ontwikkeling van onze ICT-systemen hebben we niet alleen binnen de zorg naar oplossingen en mogelijkheden gekeken. We hebben ook vooral ons licht opgestoken bij andere bedrijfstakken. Sommige ontwikkelingen die daar beproefd gebruikt worden zijn ook bruikbaar binnen ons zorgproces. Zo hebben we de vraagstukken en uitdagingen in onze bedrijfstak op adequate wijze het hoofd kunnen bieden en een systeem ontwikkeld dat werkt. Het systeem werkt niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten en onze zorgprofessionals.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.