INNOVATIES

Onze hoofdtaak is het verlenen van goede en adequate thuiszorg. Dat doen we met passie, op kwalitatief hoog niveau en door slim automatiseren. De infrastructuur van een thuiszorgorganisatie is complex. Transparantie en flexibiliteit staan voorop. Belangrijke aspecten in een branche met veel ketenpartners.

ICT IN DE ZORG

De pioniersfase hebben wij jaren geleden al achter ons gelaten. Door onze jarenlange ICT-ervaring bieden wij met ons technisch hoogwaardige Zorg Verlicht-platform een robuuste oplossing voor geautomatiseerde gegevensverwerking, planning, controle en verantwoording. Een goede gegevensoverdracht voor alle ketenpartners staat binnen onze zorgorganisatie voorop. De verwerking en het samenbrengen van meerdere typen zorg is bij Zorg Verlicht hierdoor geen enkel probleem. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van zorg. Alles wordt direct digitaal geregistreerd. Zo ontstaat er volledige transparantie en zijn de afspraken voor iedereen duidelijk. Door deze efficiënte en accurate registratie is verslaglegging en verantwoording strikt geregeld.

EFFICIËNT EN OVERZICHTELIJK

Op basis hiervan verloopt de communicatie met de ketenpartners soepel en overzichtelijk. Dit is voor de zorgontvanger en voor onze zorgprofessionals wel zo prettig en efficiënt. De zorgvraag kan adequaat en snel aangepast worden waar nodig.
Wij zijn er trots op dat bestaande, maar ook nieuwe klanten op deze manier snel voorzien kunnen worden van juist die hulp die zij nodig hebben.

SYNERGIE MAAKT DE ZORG MEETBAAR

Zorg Verlicht voorziet in een geautomatiseerd zorgplatform waar verschillende partijen samenkomen. Met deze samenwerking is voordeel te behalen. Onze ICT-systemen maken onze zorgverlening ook meetbaar en vergelijkbaar met andere zorgaanbieders. Zo kunnen we (nieuwe) ontwikkelingen in een vroeg stadium in kaart brengen en waar nodig bijsturen. Daarnaast bevordert het platform de onderlinge uitwisseling van personeel en daarmee kunnen we hun deskundigheid en ervaring optimaal inzetten.

EEN PLATFORM VOOR IEDEREEN

Bij de ontwikkeling van onze ICT-systemen hebben we niet alleen binnen de zorg naar oplossingen en mogelijkheden gekeken. We hebben ook vooral ons licht opgestoken bij andere bedrijfstakken. Sommige ontwikkelingen die daar beproefd gebruikt worden zijn ook bruikbaar binnen ons zorgproces. Zo hebben we de vraagstukken en uitdagingen in onze bedrijfstak op adequate wijze het hoofd kunnen bieden en een systeem ontwikkeld dat werkt. Het systeem werkt niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten en onze zorgprofessionals.