Missie en visie

Zorg Verlicht verleent elke dag de beste thuiszorg en ouderenzorg door de flexibele inzet van toegewijde en professionele zorgverleners. Wij nemen onze mensen zoveel mogelijk administratief werk uit handen zodat er meer tijd over blijft voor hun échte passie: het verlenen van zorg en het geven van aandacht aan iedereen die dat nodig heeft.

Minder papierwerk, meer zorg!

Zorg Verlicht gaat verder dan alleen het bieden van kwaliteit en veiligheid in de thuiszorg en ouderenzorg. Wij willen weer aandacht geven! Wij ontzorgen onze zorgverleners zoveel mogelijk bij alle administratieve taken zodat zij zich  weer kunnen richten op de zorgvrager zelf. Wat leeft er bij de cliënt? Wat gaat er in hem of haar om? Bij Zorg Verlicht bent u dus verzekerd van een thuishulp die niet veelvuldig bezig is een dossier bij te houden, maar een verzorgende die u de maximale zorg en aandacht kan bieden die iemand nodig heeft.

Er gaat te veel tijd verloren aan papierwerk. Zorgmedewerkers moeten talloze gegevens invoeren in eindeloze hoeveelheden dossiers. Dat gaat ten koste van tijd en de aandacht die zij willen besteden aan hun ‘cliënten’, of liever: de mensen die dat hard nodig hebben. Zorg Verlicht ontwikkelde zelf systemen die veel voordelen bieden:

De thuishulp als spin in het web

Wij vinden het van het grootste belang dat onze zorgprofessionals zich meer kunnen richten op hun zorgtaak. Dat levert tevreden zorgmedewerkers op die maximaal de tijd hebben om aandacht te kunnen geven aan hun cliënten. Op die manier hebben zij ook meer zicht op voorkomende hiaten of problemen in de zorgverlening en/of de omgeving van een zorgvrager. Deze worden dan tijdig onderkend en gerapporteerd, wat noodzakelijke en tijdige bijsturing mogelijk maakt.

Lerende organisatie

Bij Zorg Verlicht staat leren centraal. Wij bieden onze zorgmedewerkers alle kansen om zich door middel van studie te verbeteren of hun kennis te verruimen. Dat levert ons veel tevreden en gekwalificeerde medewerkers op.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.