HET BELANG VAN MARKETING EN COMMUNICATIE IN DE ZORG

voordelen geautomatiseerde gegevensverwerking in thuiszorg

We weten al langer dat ‘marketing’ in de zorg al lang geen vreemd woord meer is. Goede marketing behoeft ook goede communicatie. Zeker in deze tijd van Coronacrisis is dit van belang in alle sectoren van de gezondheidzorg. Wij bij Zorg Verlicht merken al jaren dat goede communicatie in de thuiszorg soms van levensbelang is. De thuiszorg vult immers niet alleen een zorgfunctie in bij de mensen thuis, maar eens te meer ook een monitorfunctie.

Het is belangrijk dat iedereen binnen de zorgketen van een klant op de hoogte is van alle protocollen, zorgplannen en adviezen die gegeven zijn. In de thuiszorg is de thuiszorgmedewerker onderdeel van deze vaak grote zorgketen, waar diverse zorgdisciplines actief zijn. Een goede communicatie maakt hier een wezenlijk verschil als we kijken naar aspecten als medewerking versus weerstand. Naar begrip versus ontevredenheid. Naar vlotte dienstverlening of onnodige vertraging.

ANDERS SAMENWERKEN

Door de Coronacrisis is voor de zorgmedewerkers de manier van samenwerken veranderd. De eerdere fysieke lijncommunicatie tussen het management en hun teams is nu vaak vervangen door digitale bijeenkomsten. Dat vraagt wat van de communicatie. Het is immers lastiger om digitaal een ‘persoonlijk’ contact op te bouwen of te handhaven. En dat hebben we wel nodig om iedereen bij elkaar aangehaakt en betrokken te houden.

GOEDE DIGITALISERING IN DE ZORG IS ONONTBEERLIJK

Zorg Verlicht B.V. is al langer bezig om in deze veranderende wereld haar thuiszorg zo communicatief en digitaal mogelijk te maken. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar mogelijk en gewenst. Door onze vergaande automatisering realiseren wij eenvoudiger de juiste zorg op de juiste plaats. In deze tijd van Coronacrisis is communiceren van groot belang. Een goede communicatie zorgt ervoor dat we tijdig kunnen meedenken, meebewegen en meedoen.

Het door ons op maat gemaakt ICT-platform helpt ons daarbij. Dit biedt onze zorgmedewerkers, onze klanten en onszelf een robuuste oplossing voor geautomatiseerde gegevensverwerking, planning, controle en verantwoording. Daarbij staat binnen onze zorgorganisatie een goede gegevensoverdracht voor alle ketenpartners voorop. Wij brengen zo probleemloos meerdere typen zorg samen. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van zorg. Alles is direct digitaal geregistreerd. Dat levert volledige transparantie op en de afspraken zijn zo voor iedereen duidelijk. Door deze efficiënte en accurate registratie is ook verslaglegging en verantwoording strikt geregeld.

VERTAALD IN MARKETING TERMEN

Als we op zoek gaan naar de mens achter de patiënt komen we al snel tot de conclusie dat marketingtools hier van nut kunnen zijn als we op zoek gaan naar betere en completere dienstverlening. Artsen en verplegers kijken vaak vooral naar klachten en aandoeningen, diagnoses en behandelingen. Kijken we daarnaar vanuit de marketing, dan gaan we op zoek naar gevoelens, drijfveren, gedragingen en voorkeuren van patiënten. Komen we tot een goede mix van beide invloeden, dan kunnen we tot een completer en bevredigender contact en behandeling komen.

HOUD JE THUISZORG MEDEWERKERS VAST

Marketing en communicatie spelen ook een belangrijke rol in het behoud van je thuiszorg medewerkers in deze toch al krappe arbeidsmarkt. Een goede werknemer-branding is belangrijk. Wat maakt jouw zorgorganisatie, en werken in de zorg in het algemeen, zo interessant? Wie wil er nou niet ‘bij de club horen’? Daarvoor moet je ook inzicht hebben in de motivaties en keuzevoorkeuren van je (potentiële) thuiszorg medewerkers. Zo kun je mensen aanspreken op de manier die effect heeft. Met resultaat als gevolg.

LAAT JE RESULTATEN ZIEN

Het is belangrijk dat zorgorganisaties deze uitdagingen op gebied van marketing en communicatie in de zorg goed en snel oppakken. Laat je behaalde resultaten ook zien in je communicatie uitingen naar je stakeholders, patiënten en klanten. Maar laat ze vooral ook zien aan je eigen werknemers. Zo kunnen zij trots zijn op de organisatie waar ze voor werken. Maak van je medewerkers ambassadeurs voor de zorg en jouw organisatie in het bijzonder.

KOM WERKEN VOOR ZORG VERLICHT B.V.

Wil jij ook weten wat het werken als thuiszorgprofessional voor Zorg Verlicht voor jou nog meer kan betekenen. Neem een kijkje op onze website. Hebben wij je al overtuigd? Neem contact met ons op en meld je aan! Wij geven je ook graag antwoord op de eventuele vragen die je nog hebt.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon (kantooruren): 040 3038501
E-mail: info@zorgverlicht.nl 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.