De voordelen van Zorg Verlicht

Is uw zorgvraag groter dan u zelf kunt invullen? Zorg Verlicht neemt graag (een deel van) de zorg voor haar rekening . Onze thuiszorgmedewerkers zijn goed gekwalificeerd, ambitieus, ervaren en gaan graag aan het werk waar dat nodig is.

Grote en kleine zorgaanbieders

Veel grote en kleine zorgaanbieders kampen met een tekort aan zorgprofessionals. Bij Zorg Verlicht werken veel gedreven en vakkundige mensen die niets liever willen dan de handen uit de mouwen steken en zorg verlenen aan de mensen die dat hard nodig hebben. Dat kan door heel Nederland en op ieder moment van de dag!

Geborgd en verantwoord

Wij beschikken over gekwalificeerd thuiszorgpersoneel. De zorg uitbesteden aan Zorg Verlicht biedt tal van voordelen, zoals personele zaken (HRM) en ICT-ondersteuning (uitvoering, bewaking en monitoring van de zorgtaak). Van indicatie, via zorgplan tot de uiteindelijke uitvoering van de zorg, alles is goed geborgd en verantwoord bij Zorg Verlicht.

Uitwisselen deskundigheid en ervaring

Samen werken met Zorg Verlicht biedt bovendien kansen voor het uitwisselen van deskundigheid en ervaring. Dat is ook goed voor de groei en het welzijn van de zorgprofessionals, zodat dit de kwaliteit van onze zorg ten goede komt.

Heeft bovenstaande u nieuwsgierig gemaakt naar de mogelijkheden van zorgverlening via Zorg Verlicht? Neem contact met ons op, zodat wij samen deze mogelijkheden kunnen verkennen.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.