MEER CORONA TESTEN VOOR THUISZORG MEDEWERKERS

Het kabinet heeft besloten om vanaf de week van 6 april 2020 ook thuiszorg medewerkers te gaan testen. In tijden van Corona ontstaat op deze ‘cruciale beroepsgroep’ extra druk. In de thuiszorg wordt momenteel keihard gewerkt. Nu er meer testcapaciteit beschikbaar is wordt ook deze beroepsgroep door middel van testen beter beschermd.

Veel vragen over Corona maatregelen in de thuiszorg

Onze thuiszorgmedewerkers gaan dagelijks op pad om de zwakkeren in onze samenleving te helpen. Dat doen zij met passie en doorzettingsvermogen. Maar het is niet altijd makkelijk. Bij vakbond FNV komen dagelijks vele vragen binnen van bezorgde thuiszorgmedewerkers. Thuiszorg en Corona is niet altijd een gelukkige combinatie. De vragen zijn vooral gericht op de praktijk. “Moet ik een mondkapje dragen?” “Kan ik beter handschoenen aan doen bij de verzorging van mijn patiënten?” “Hoe ga ik praktisch om met de 1,5 meter afstand?”

Thuiszorg medewerkers voelen zich onveilig

De ongerustheid onder thuiszorg medewerkers is groot. Thuiszorgers zijn ook bang om zelf ziek te worden of, vaak nog erger, anderen te besmetten. Zeker omdat de thuiszorg plaatsvindt bij mensen die ouder of zwakker en dus kwetsbaar zijn. In een peiling van de FNV onder 5.600 zorgmedewerkers geeft slechts 30% aan dat hij of zij zich veilig voelt op de werkvloer. In de overige 70% zijn het vooral de medewerkers in de thuiszorg, de kraamzorg en de gehandicaptenzorg die aangeven zich onveilig te voelen.

Meer en betere beschermingsmiddelen

Omdat er door het Coronavirus ook veel zorgmedewerkers ziek zijn, wordt de druk op de thuiszorgmedewerkers die wél kunnen werken ook groter. Daarom moeten ook zij zeker beter beschermd worden en met de zekerheid van testen hun werk kunnen doen. Allereerst voor hun eigen gezondheid, maar zeker ook voor die van anderen. Zij hebben het bovendien al moeilijk genoeg met de 1,5 meter afstand. Dit is vaak onmogelijk in de ouderenzorg en vooral bij demente ouderen. Het is dan vaak ook ondoenlijk om afstand te houden.

Thuiszorg medewerkers worden vanaf 6 april ook getest

Minister De Jonge heeft inmiddels bekend gemaakt dat vanaf de week van 6 april ook zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen getest gaat worden. Dat geldt dus ook voor de thuiszorgmedewerkers en medewerkers in de verzorgingstehuizen. Op dit moment worden er nog dagelijks zo’n 4.000 testen uitgevoerd. Over een paar weken zullen dat er 17.500 zijn.

bel Zorg verlicht voor vragen

Bij Zorg Verlicht stellen wij ons in tijden van Corona graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de thuiszorg. Wij vinden het belangrijk dat een kwetsbare beroepsgroep, zoals de thuiszorg medewerkers dat zijn in de tijden van crisis, goed en veilig hun werk kan doen. U kunt bij ons altijd terecht met vragen of suggesties over werken in de thuiszorg tijdens de Corona crisis. Neem gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon (tijdens kantooruren) 040 3038501 (tijdens kantooruren) of stuur ons een e-mail info@zorgverlicht.nl.

Bent u thuiszorgmedewerker en momenteel niet aan de slag in de thuiszorg? Word dan een van onze zorgprofessionals? Kijk wat wij voor u kunnen betekenen en neem vrijblijvend contact met ons op.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.