ACUTE VERPLEEGKUNDIGE NACHT-THUISZORG GOED GEREGELD

Mensen eenzaam door wegvallen thuiszorg.

In Nederland kennen we 50 thuiszorg – of ook wel wijkverpleging – regio’s. In het merendeel van de regio’s (39) zijn al goede samenwerkingsafspraken gemaakt voor de spoedzorg in de nacht. Daarnaast zijn 5 regio’s nog eens in constructief gesprek met elkaar gegaan om tot goede werkbare afspraken en resultaten te komen. We kunnen dus stellen dat de nachtzorg tegenwoordig in Nederland over het algemeen goed geregeld is.

Merendeel regio’s heeft zaken goed op orde

Al in de zomer van 2019 hebben Actiz, V&VN, ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk een kader opgesteld voor toekomstbestendige wijkverpleging. Speerpunt daarin was onder meer dat eind 2020 in alle regio’s goede afspraken moeten zijn gemaakt voor acute wijkverpleging in de nacht. Half maart blijkt dat het merendeel van de regio’s de zaken goed op orde heeft. Deze vaak onplanbare nachtzorg wordt tegenwoordig, vaak in samenwerking tussen zorgaanbieders of ook wel door regio’s onderling goed opgepakt.

Minder wijkverpleegkundigen leveren efficiëntere zorg

Onplanbare nachtzorg verricht door meerdere zorgaanbieders in dezelfde regio leidt vaak tot inefficiëntie en minder goede nacht thuiszorg voor de klant. Door de zorgvraag voor deze relatief kleine groep aanvragers van ongeplande nachtzorg te clusteren hoeft slechts een beperkt aantal zorgprofessionals, die deze vorm van thuiszorg bieden, beschikbaar te zijn per etmaal. Zij leveren hun nachtzorg aan klanten van verschillende zorgaanbieders of bijvoorbeeld binnen twee verschillende regio’s. De laatste tijd is er een forse groei te zien van het aantal zorgaanbieders, die nu niet allemaal meer hun eigen nachtzorg beschikbaar hoeven te hebben. Zij kunnen nu in goede samenwerking deze specifieke zorg leveren. Het resultaat is betere zorg op maat en het bespaart ook veel (personele) kosten.

Toekomstbestendige thuiszorg: een grote opgave

De verwachting is dat het aantal 65-plussers de komende twintig jaar stijgt met 55%, tot bijna 5 miljoen. De leeftijdscategorie 90-plus kent tegelijk een stijging van bijna 200%, tot 340 duizend. Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. Om de komende 20 jaar aan de stijgende vraag naar zorgpersoneel te kunnen voldoen moeten dat er 1 op de 4 worden. Dit zal met een vergrijzende arbeidsmarkt een lastige opgave worden. Gedacht wordt daarom aan een inzet op innovatieve en arbeidsbesparende technologieën. Ook wordt gekeken naar het zo lang mogelijk uitstellen van intensieve verpleeghuiszorg. Dat kan mede bereikt worden door een adequate opschaling van de thuiszorg. Zo houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Maar voor het zover is moeten er dus nog heel wat afspraken gemaakt worden en hobbels genomen worden. Tijd voor actie in de zorg!

Thuiszorg via Zorg Verlicht

Thuiszorgorganisatie Zorg Verlicht is klaar voor de toekomst. Door ons volledig geautomatiseerde zorgplatform bieden wij onze zorg efficiënt en transparant aan. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van zorg. Zo maakt Zorg Verlicht thuiszorg ook stuurbaar en meetbaar. Dit alles maakt onze thuiszorg toekomstbestendig. 

Wij werken bovendien waar nodig samen met andere zorg aanbiedende organisaties en delen graag kennis en kunde. 

Contact met zorg verlicht

Wilt u ook thuiszorg inhuren via Zorg Verlicht? Neem dan contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden. Dat kan telefonisch 040 3038501 (tijdens kantooruren) of per e-mail info@zorgverlicht.nl

Bent u thuiszorgmedewerker en wilt u graag een van onze zorgprofessionals worden https://zorgverlicht.nl/werken-bij-zorg-verlicht/? Kijk wat wij voor u kunnen betekenen en neem vrijblijvend contact met ons op.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.