DE SLIMME THUISZORG VAN DE TOEKOMST

Thuiszorg met behulp van automatisering, slimme thuiszorg

In een groeiende thuiszorgmarkt en een krapte aan goed zorgpersoneel zoeken we steeds weer naar nieuwe manieren om de zorg optimaal en met minder mankracht te kunnen organiseren. Persoonlijke zorg waar het persoonlijk kan en slim geautomatiseerd waar mogelijk.

Slimme thuiszorg met behulp van ICT

‘Slimme thuiszorg’ is steeds meer in opkomst. Dit is vorm van medisch monitoren van patiënten op afstand. Deze vorm van zorg maakt het mogelijk dat een persoonlijk bezoek aan de dokter niet meer zo vaak nodig is. Zo kunnen patiënten met hartfalen of COPD door middel van telemonitoring in de thuissituatie online gescreend worden. Vijf afdelingen Longgeneeskunde en Cardiologie van hierbij vooroplopende ziekenhuizen nemen deel aan een onderzoek naar deze slimme thuiszorg. Waar voorheen iedere keer een bezoek moest worden gebracht aan de arts, bestaat de zorg nu deels uit het inzetten van onder meer deze zelfmeetinstrumenten. De slimme thuiszorg wordt bij deze afdelingen bij 5 tot 20% van de patiënten met COPD of hartfalen ingezet. Het betreft hier de zogenoemde zorgzware patiënten. Zij kunnen zo in de thuissituatie gemonitord worden. De bezoeken aan de arts worden daarbij verminderd. Een welkome bijkomstigheid voor veel patiënten.

Meer betrokkenheid van de patiënt bij ‘slimme zorg’

De ervaring leert inmiddels dat veel van deze long- en hartpatiënten veel baat hebben bij deze nieuwe vorm van zorg. Bovendien maakt het dat men zich meer betrokken voelt bij hun behandeling. Ook geeft deze vorm van zorg een veilig gevoel in de thuissituatie, omdat er immers nagenoeg constante monitoring plaatsvindt. Het lijkt erop dat slimme thuiszorg de komende jaren in opmars zal zijn in de thuiszorg. Op ICT-gebied zijn er wel nog wat hobbels te nemen bij deze vorm van patiëntbegeleiding. Het ontwikkelen van stabiele en veilige onlinesystemen is nog een punt van aandacht. Als de positieve tendens echter doorzet, zal de slimme thuiszorg ook bij andere doelgroepen ingezet gaan worden.

De Slimme rol van de thuiszorg professional

De thuiszorg professional kan in deze vorm van slimme zorg een goede rol spelen. Door de thuiszorg medewerker deelgenoot te maken van het juist hanteren en monitoren van de apparatuur kan deze de patiënt, zeker in het begin van de thuismonitoring, begeleiden bij het hanteren en lezen van de apparatuur. Bovendien geeft het de patiënt een veilig gevoel dat zijn welzijn en welbevinden niet alleen gemonitord wordt door een apparaat, maar dat de persoonlijke aandacht van de thuiszorgmedewerker dat ondersteunt.

Zorg Verlicht verricht administratieve taak met slimme ICT

Bij Zorg Verlicht maken wij al lange tijd gebruik van slimme ICT. Zo nemen onze op maat gemaakte geautomatiseerde systemen de thuiszorgprofessional, de klant en de zorgverstrekker veel administratief werk uit handen. Daardoor blijft er meer tijd over voor de zorgtaken voor de klant. Geen ellenlange formulieren en registraties invullen. Dat hebben wij goed geautomatiseerd. Alles transparant en stipt geregeld. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van de zorg. Voor iedereen goed inzichtelijk.

Inlenen van zorgprofessionals via Zorg Verlicht

Bent u op zoek naar een goede thuiszorg medewerker? Zoek niet langer! Neem contact met ons op, dan vertellen we u  graag meer over onze zorgverlening en de voordelen van het werken met de zorgprofessionals van Zorg Verlicht.

Als thuiszorgorganisatie bent u bij Zorg Verlicht ook aan het juiste adres. U kunt onze zorgprofessionals inzetten bij uw eigen  klanten. U profiteert daarmee van vele voordelen en van de brede inzetbaarheid en de  kwaliteit van onze thuiszorgmedewerkers. Bovendien deelt u mee in onze vergaande ICT-ondersteuning.

Word ook slimme zorgprofessional bij Zorg Verlicht

Wil jij als thuiszorg professional ook meer zorg bieden en minder administratie doen? Kom dan werken bij Zorg Verlicht. Wij werken in kleine teams, waarbinnen je veel initiatief kunt nemen en zelfstandig kunt werken. En dat onder de paraplu van een thuiszorgorganisatie die alles goed voor je regelt. Op tijd je loon uitbetaalt, stipt volgens de uren die je voor ons gewerkt hebt. Een toegankelijk ICT-platform waar je, beveiligd, goed inzicht hebt in je gegevens, je gewerkte uren en je contractvoorwaarden. Met een helpdesk die antwoord geeft op je vragen.

Kom werken bij Zorg Verlicht, en word ook een van onze ‘slimme zorgprofessionals’.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon: 040 3038501
E-mail: info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.