thuiszorg aanvragen in UTRECHT

Zoals in zoveel steden zit ook in Utrecht de thuiszorg in de lift. Veel van onze ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat de vraag naar thuiszorg toeneemt. Dat resulteert er mede in dat het pakket van thuiszorgtaken steeds verder uitgebreid wordt. Waar ouderen een aantal jaar geleden eerder naar het verzorgings- of verpleeghuis gingen, blijven deze nu langer thuis wonen. Dat is ook mogelijk door de inzet van onder meer de uitgebreide thuiszorg van Zorg Verlicht in Utrecht en omgeving.

THUISZORG AANVRAGEN

Woont u thuis in Utrecht of omgeving en heeft u (acuut) thuiszorg nodig? Bij Zorg Verlicht beschikken wij over veel goed gekwalificeerde thuiszorg medewerkers. Zij staan graag voor u klaar. Thuiszorg aanvragen lopen veelal via de huisarts, de gemeente Utrecht of via omliggende gemeenten, maar u kunt zich ook rechtstreeks tot Zorg Verlicht wenden. Heel graag zelfs, want dan kunnen wij u uitleggen wat thuiszorg via Zorg Verlicht voor u kan betekenen en hoe u de thuiszorg het beste kunt aanvragen.

De kosten van de thuiszorg worden grotendeels vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) of vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt vaak wel een kleine inkomensafhankelijke bijdrage. Bijkomend voordeel bij Zorg Verlicht zijn onze lage tarieven. Bij ons ontvangt u meer zorg voor hetzelfde geld.

WAT VALT ER ONDER THUISZORG

Zorg Verlicht kan u in Utrecht en omgeving thuiszorg verlenen bij ziekte, handicap of ouderdom. Denk daarbij aan:

– Verzorging en verpleging
Bijvoorbeeld hulp bij wondverzorging of het toedienen van medicijnen en injecties.
Maar ook hulp bij het opstaan uit bed en douchen of hulp bij het eten.

– Begeleiding in het dagelijks leven
Bijvoorbeeld hulpverlenen bij praktische vaardigheden en sociale redzaamheid

– Huishoudelijke hulp
Bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, boodschappen doen, opruimen, koken en de was doen.

Meer informatie nodig? U kunt ons bellen (tijdens kantooruren) 040  30 38 501 of mailen info@zorgverlicht.nl.

ICT in dienst van de zorg

Onze thuiszorg medewerkers worden bij Zorg Verlicht ondersteund door ons op de zorg toegespitste geautomatiseerde zorgplatform. Dit neemt onze medewerkers veel administratief werk uit handen. Zo blijft er meer tijd over voor de echte zorgtaken. Dat levert tevreden klanten op en een zorgmedewerker die kan doen waar hij of zij goed in is en waar hun hart ligt: zorg verlenen op maat.

ook Werken als thuiszorgmedewerker bij zorg verlicht?

Bent u thuiszorg professional en denkt u zich op basis van bovenstaande thuis te voelen bij een thuiszorgorganisatie als Zorg Verlicht? Kijk dan eens op onze pagina ‘werken bij’ https://zorgverlicht.nl/werken-bij-zorg-verlicht/ Zorg Verlicht. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en voldoende opleidings- en doorstromingsmogelijkheden. Kijk ook eens op ons vacatureoverzicht. Staat uw vakgebied er niet bij, neem dan toch contact op, want we hebben regelmatige thuiszorgmedewerkers nodig in alle disciplines. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en goed gekwalificeerde medewerkers in Utrecht en omgeving, maar ook in andere regio’s.

U kunt ons bellen (tijdens kantooruren) 040  30 38 501 of mailen info@zorgverlicht.nl.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.