LIEVER THUIS MET DE THUISZORG VAN ZORG VERLICHT TILBURG

Zorg binnen de muren van uw eigen comfortabele huis in Tilburg en omstreken. Dat biedt de thuiszorg van Zorg Verlicht. Uw thuiszorg, dat zijn onze professionele en enthousiaste thuiszorgmedewerkers. Zij zijn goed gekwalificeerd en worden ondersteund door onze ‘slimme automatisering’. Dat betekent dat zijn geen tijd kwijt zijn aan een onuitputtelijke stroom van administratieve taken, maar alle tijd hebben voor de échte zorgtaken.

MEER ICT, MEER ZORG

Een groot deel van de administratieve handelingen wordt overgenomen door het voor ons op maat gemaakte ICT-platform. Het biedt ons veel voordelen:

  • Wij kunnen de zorg aanbieden voor een lagere prijs.
  • Onze zorgmedewerkers worden verlost van veel tijdrovende administratieve taken.
  • Maximale zorg: er is meer tijd voor de eigenlijke zorgtaak bij de klant.

 

TIJDIGE BIJSTURING ALS NODIG

Doordat de thuiszorg medewerker zich meer kan richten op de zorgtaak levert dit niet alleen méér zorg op, maar vooral ook kwalitatievere zorg. Onze zorgprofessionals hebben door onze ICT-ondersteuning meer de focus op voorkomende hiaten of problemen in de zorgverlening. Zo worden deze tijdig onderkend en gerapporteerd, wat noodzakelijke en tijdige bijsturing mogelijk maakt.

Wij werken in Tilburg met kleine zelfsturende zorgteams, waardoor u ook de kans hebt vertrouwd te raken met de thuiszorgmedewerkers om u heen.

WIJ ZIJN ER VOOR U

Wij zijn er voor iedereen die tijdelijk of permanent hulp nodig heeft in de thuissituatie:

  • Verzorging en verpleging : bijvoorbeeld hulp bij wondverzorging of het toedienen van medicijnen en injecties. Maar ook hulp bij het opstaan uit bed en douchen of hulp bij het eten.
  • Begeleiding in het dagelijks leven : bijvoorbeeld hulp verlenen bij praktische vaardigheden en sociale redzaamheid
  • Huishoudelijke hulp : bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, boodschappen doen, opruimen, koken en de was doen.

Staat uw zorgvraag er niet bij, neem gerust contact 040 3038501 met ons op, er is veel mogelijk. We bespreken graag de mogelijkheden in Tilburg en omgeving met u.

ZORG VERLICHT ONTZORGT !

Meer weten over wat Zorg Verlicht in Tilburg en omstreken voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. Per telefoon, tijdens kantooruren, 040 30 38 501 of per e-mail info@zorgverlicht.nl. Wij vertellen u graag meer over onze thuiszorg.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.