THUISZORG OP MAAT IN ‘S-HERTOGENBOSCH KOMT VAN ZORG VERLICHT

In de zorg, en in de thuiszorg in het bijzonder, zijn veel veranderingen merkbaar. Zorgkosten die de pan uitrijzen. Een vergrijzende populatie en een tekort aan thuiszorgmedewerkers. Zeker nu ook het Coronavirus zijn intrede heeft gedaan, kijken we op een heel andere manieren naar het verlenen van zorg. Chronisch zieken en ouderen blijven idealiter zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar zorg moet bovenal kwalitatief, betaalbaar, toegankelijk en veilig blijven.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is aan zet om die zorgvraag van onze klanten te helpen invullen en in goede banen te leiden. Mét een aanzienlijke besparingsopgaaf. Van professionele thuiszorg aanbieders wordt dan ook verwacht dat zij nog efficiëntere zorg gaan leveren. Bij voorkeur binnen nieuwe samenwerkingsverbanden.

KOSTENBESPARING DOOR SLIM AUTOMATISEREN

Bij Zorg Verlicht B.V. ’s-Hertogenbosch zijn we klaar voor de toekomst. Onze efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering staat daarvoor garant. Wij doen aan slim automatiseren. ICT in dienst van de zorg. Zo kunnen we onze dienstverlening aanbieden voor een scherp tarief en kunnen we snel en flexibel inspelen op de zorgvraag. Onze zorgprofessionals zijn breed in zetbaar. Zowel voor de eigen organisatie als voor collega zorgaanbieders. Zo profiteren niet alleen wij en onze thuiszorgprofessionals van onze adequate manier van werken, maar ook andere zorgaanbieders in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Wij nemen hen daarbij veel administratieve en personele zaken uit handen.

HOE EN WAAR KUNT U HULP AANVRAGEN?

  • Tijdelijke gezondheidsklachten: bij de huisarts, specialist in het ziekenhuis, tandarts of bijv. de fysiotherapeut, pedicure of gespecialiseerde kliniek.
  • Langdurige zorg: blijkt dat uw klachten van langduriger aard zijn en is er behoefte aan bijv. 24-uurs zorg of permanent toezicht? Dan krijgt u de maken met Wet Langdurige Zorg (WLZ). Overleg hierover met uw huisarts.
  • Thuiszorg: Komt u niet in aanmerking voor WLZ-zorg, maar heeft u wel behoefte aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding, dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. In onderling overleg, ook met uw huisarts, stelt u uw hulpvraag vast. Vervolgens kunt u zelf een keuze maken uit zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft afgesloten.
  • Verpleging/persoonlijke verzorging thuiszorg: Komt u niet in aanmerking voor WLZ-zorg, maar heeft u wel verpleegkundige/persoonlijke thuiszorg nodig? Dan ontvangt u deze via de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleegkundige en uw huisarts kan u hierbij helpen.

THUISZORG VAN ZORG VERLICHT VOOR EIGEN REKENING: ZEER BETAALBAAR

U kunt, indien gewenst, meer thuiszorg aanvragen dan dat u volgens geldende wet- en regelgeving vergoed krijgt. U huurt dan privé/particulier thuiszorg in. De kosten hiervan zijn daarbij voor uw eigen rekening. Bel met Zorg Verlicht (040 303 8501) om de mogelijkheden te bespreken. Wij leveren thuiszorg op maat in ’s-Hertogenbosch en omstreken, voor een zeer acceptabel tarief

INFORMATIE OVER THUISZORG VAN ZORG VERLICHT

Wilt u ook meer weten over wat Zorg Verlicht in ‘s-Hertogenbosch voor u kan betekenen? Wilt u gebruik maken van de diensten van een van onze thuiszorgmedewerkers? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch 040  30 38 501 of per e-mail info@zorgverlicht.nl. De zorgspecialisten van ons bureau vertellen u graag meer over de vele voordelen van de inhuur van onze zorgprofessionals in ’s-Hertogenbosch en omgeving! 

Ook voor collega zorgaanbieders

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.