OUDERENZORG MOET OP DE SCHOP IN DE TOEKOMST

thuiszorg van de toekomst, met behulp van mantelzorgers

De komende 10 tot 15 jaar gaat de vraag naar ouderenzorg verdubbelen. Onze samenleving vergrijst en de vraag naar zorg neemt toe. We zullen dus met flink stijgende zorgkosten te maken krijgen. Probleem is wel dat we een groot tekort hebben aan de handen, die de zorg moeten verlenen. En dat lijkt er de komende decennia niet beter op te worden.

NIET ACHTEROVER LEUNEN

Een ronde langs een viertal topbestuurders in de zorgsector leert ons dat we nu vooral niet achterover moeten gaan leunen. Het komt niet ´vanzelf wel goed`. Deze problemen vragen nu al beleidsmatige keuzes van ons. Er moet goed beleid uitgestippeld worden. Beleid gestoeld op een visie op hoe de zorg er in de toekomst uit moet komen te zien, anders dreigt het zorgsysteem vast te lopen.

Meer geld naar de ouderenzorg

We zullen onder andere ook meer geld aan de ouderenzorg moeten uitgeven. Uit een prognose, gemaakt door een onderzoeksredactie van RTL Nieuws op basis van zorgkosten bij verzekeraars, blijkt dat tot 2029 een stijging van 5 miljard euro in de kosten van ouderenzorg wordt verwacht. De helft van die stijging schrijven we toe aan de toename van het aantal 80-plussers.
De stijging zal zelfs nog forser zijn, omdat bijvoorbeeld langdurige verpleging nog niet in de cijfers van de verzekeraars verwerkt is. En wat te denken van de almaar duurder wordende medicijnen en behandelingen.
Over zo’n 10 jaar zal 20% van de zorgkosten gemaakt worden door 80-plussers. Maar het goede nieuws daarbij is dat er geen gegronde reden te bedenken is waarom we dat in Nederland niet zouden kunnen betalen.

De zorg anders georganiseerd

De zorg is nu nogal ingewikkeld ingericht, aldus de bestuurders. Dat maakt de zorg ook onnodig duur. Er vinden nu veel behandelingen plaats in het ziekenhuis die soms onnodig zijn of beter op een andere plek kunnen plaatsvinden. Soms liggen in de ziekenhuizen mensen die niet meer behandeld kunnen worden, maar waarvoor elders in het zorgsysteem geen plek is. Maar ook vinden er nu nog behandelingen plaats die op latere leeftijd onnodig of zelfs onwenselijk zijn.

Meer zelf regelen

Ook in de toekomst zal zeker een vorm van thuiszorg blijven bestaan. Maar ouderen zullen in de toekomst ook meer zelf moeten regelen. Ze wonen langer thuis en zetten zich bij voorkeur in voor een gezonde levensstijl. Ook wonen in een omgeving waar je gezond en met buurtzorg oud kunt worden, wordt belangrijk. De zorg zal meer vanuit de maatschappij (mantelzorgers) zelf moeten komen en minder vanuit de overheid. Zorg dus voor een goed netwerk van mantelzorgers onder buurtgenoten, familie en vrienden.

Thuiszorg via Zorg Verlicht

Op de thuiszorg van Zorg Verlicht B.V. kunt u rekenen. Wij verlenen thuiszorg op maat. Geheel volgens uw wensen en voor een zeer scherp tarief. Bij Zorg Verlicht kijken wij nu al vooruit naar de toekomst. Door onze vergaande automatisering wordt onze thuiszorg medewerker nu al ontlast van administratieve taken. Daardoor blijft er meer tijd over voor de echte zorgtaken. Bovendien maakt het de thuiszorg transparant en het bevordert de samenwerking met andere zorgverleners. Onze digitalisering maakt onze zorg ook goed meetbaar, zodat we goed en tijdig bij kunnen sturen waar nodig.

Meer weten over de thuiszorg van Zorg Verlicht? Of ben jij de zorgprofessional die voor ons aan de slag gaat? Laat het ons weten. Wij vertellen graag meer over onze dienstverlening.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon: 040 3038500
E-mail: info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.