WERKEN IN DE THUISZORG EN WIJKVERPLEGING IN TIJD VAN CORONA

veilig werken in de thuiszorg met mondkapjes in coronatijd

In de thuiszorg is het soms in het vervullen van zorgtaken nog zoeken naar het nieuwe normaal in tijden van Coronacrisis. Het RIVM heeft beleid vastgesteld voor het werken in de thuiszorg. Er is veel gezegd en gezwegen over de noodzaak en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de thuiszorg. Bij patiënten die geen (verdenking op) corona hebben hoeft de thuiszorgmedewerker geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) uit voorzorg te gebruiken. Wij hebben een aantal facts, tips en tricks verzameld voor het werken in de thuiszorg.

(HER)GEBRUIK MONDKAPJE, HANDSCHOENEN, BRIL EN SCHORT

Bij patiënten met (verdenking op) Corona wordt geadviseerd bij persoonlijke verzorging en/of  lichamelijk onderzoek handschoenen, schort, bril en tenminste een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Bij aerosolvormende handelingen gebruik je een FFP2-masker.

Je kunt hier meer lezer over het veilig (her)gebruiken van deze PBM. Het volledige beleid Bescherming persoonlijke beschermingsmiddelen voor de thuiszorg staat hier beschreven.

De veiligheid van de thuiszorgmedewerkers hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van BPM, maar ook hoe deze gebruikt en hergebruikt worden. Op deze website staat er meer over het juiste gebruik, inclusief een instructiefilmpje Veilig hergebruik mondkapje en schort in crisistijd.

PROTOCOL CORONAVIRUS IN DE THUISZORG

Niet alleen de cliënt, maar ook de woonruimte, waar de thuiszorgmedewerker zijn of haar werk moet doen, kan besmet zijn. Het ‘Protocol coronavirus in de thuiszorg’ beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden bij de cliënt. Deze voorzorgsmaatregelen gelden voor de zorgmedewerker én voor de huishoudelijk medewerker in de thuiszorg.

Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en beschrijft de volgende maatregelen:

  • Hoe gebruik je de ruimte bij een besmette omgeving?
  • Te gebruiken materialen
  • Wat moet je doen vóór het betreden van de besmette woonruimte?
  • Instructie cliënten
  • Wassen, wondzorg, verschonen inco
  • Mee terug te nemen materialen
  • Wasgoed
  • Schoonmaak werkzaamheden
  • Wat moet je doen vóór het verlaten van een besmette omgeving? 

KENNISPLEIN

Wil je nog meer weten over het veilig werken in de thuiszorg in Coronatijd, of heb je zelf tips? Kijk dan eens op de website Zorg voor Beter, het kennisplein voor ouderenzorg. Je vindt er veel tips en praktische instrumenten. Je kunt hier zelf ook kennis delen met andere zorgprofessionals.

AAN DE SLAG BIJ ZORG VERLICHT

Heb je vragen over het werken in de thuiszorg? Neem dan gerust contact op met Zorg Verlicht B.V. Wij zijn een thuiszorgorganisatie waarbij we de focus hebben op het verlenen van de zorg voor nu én in de toekomst. Wij hebben een door ons geheel op maat gemaakt ICT-platform dat jou als thuiszorgmedewerker veel werk uit handen neemt. Daardoor kun jij je focus houden op de zorgtaken waar jij goed in bent en waar jij graag invulling aan geeft. We werken met kleine zelfsturende teams, waarin veel ruimte is voor ontplooiing en kennisverrijking.

Ook werken voor Zorg Verlicht B.V.? Kijk wat wij onze thuiszorgprofessionals kunnen bieden en meld je bij ons aan.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon (kantooruren): 040 3038500
E-mail: info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.