ZORG VERLICHT ZIERIKZEE BIEDT THUISZORG VAN DE TOEKOMST

De thuiszorg is anno 2020 niet meer weg te denken uit ons zorgstelsel. Deze vorm van zorg biedt zorgvragers, of ze nu oud of jong zijn, meer ruimte om te herstellen of van hun oude dag te kunnen genieten is de eigen thuisomgeving in Zierikzee. De kwaliteit van de thuiszorg staat door de personeelskrapte onder grote druk. Tijd om het roer om te gooien en de thuiszorg aan te passen naar de eisen van nu.

KWALITEIT VAN DE ZORG VERGROTEN

Doordat de vraag in de thuiszorg ook in Zierikzee en omsteken toeneemt, richt Zorg Verlicht zich op het vinden van oplossingen waarmee we de inzet van zorgprofessionals en de kwaliteit van de zorg kunnen vergroten. Wij hebben daarbij een vergaande expertise op gebied van ICT en personele zaken (HRM). Dit met als doel onze zorgprofessionals zoveel mogelijk te ontzorgen en de tijd en aandacht optimaal op de zorg te kunnen houden. Ook bieden wij onze diensten aan ten behoeve van andere zorg aanbiedende organisaties. Speerpunt daarbij is de focus vooral te houden op de zorg zelf, en niet teveel op alle randvoorwaarden eromheen. Samenwerkende thuiszorgorganisaties zijn immers de toekomst.

goedkope THUISZORG AANVRAGEN IN ZIERIKZEE

Bent u al wat ouder, woont u nog thuis en heeft u (acuut) thuiszorg nodig? Of bent u herstellende van een operatie of andere ingreep en bent u op zoek naar thuiszorg? Zorg Verlicht staat met een gekwalificeerd team van zorgprofessionals voor u klaar. Meestal ontvangen wij uw aanvraag via de huisarts of de gemeente. Maar u kunt uiteraard ook zelf contact met ons opnemen. Thuiszorg wordt grotendeels vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) of vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er wordt vaak wel een kleine inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. De gemeente kan u hierover informeren.

De thuiszorg van Zorg Verlicht is bovenal zeer betaalbaar. Onze vergaande automatisering stelt ons in staat kostenbesparend te werken. En dat rekenen we graag door aan onze zorgvragers.

WAT VALT ER ONDER THUISZORG?

U kunt bijvoorbeeld thuiszorg nodig hebben door ziekte, handicap of ouderdom. Denk daarbij aan:

  • Verzorging en verpleging (bijv. wondverzorging of het toedienen van medicijnen en injecties. Maar ook hulp bij het opstaan uit bed en douchen of hulp bij het eten).
  • Begeleiding in het dagelijks leven (bijv. hulp verlenen bij praktische vaardigheden en sociale zelfredzaamheid).
  • Huishoudelijke hulp (bijv. hulp bij het schoonmaken, boodschappen doen, opruimen, koken en de was doen).

ALS THUISZORG MEDEWERKER OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN?

Zorg Verlicht is altijd op zoek naar goede zorgprofessionals die voor ons aan de slag willen gaan. Wij plaatsen onze medewerkers rechtstreeks bij onze klanten.

Het komt ook voor dat je aan de slag gaat via een andere zorgaanbieder. Je blijft daarbij wel in dienst van Zorg Verlicht. Zo blijf je optimaal profiteren van alle voordelen die het werken via Zorg Verlicht met zich meebrengt.

moderne thuiszorgorganisatie

Zorg Verlicht is een moderne thuiszorgorganisatie die zijn thuiszorg medewerkers voldoende mogelijkheden biedt zich te ontwikkelen binnen het vakgebied. Jij bent immers ons kapitaal en dat koesteren we.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon: 040 3038500
E-mail: info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.