ZORG VERLICHT VLISSINGEN, THUISZORG OP MAAT

Zorg Verlicht verleent thuiszorg op maat in Vlissingen en omgeving. Ook op het Zeeuwse Walcheren blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat betekent een toenemende vraag op de thuiszorg. Veel zorgvragers en zorginstellingen zijn dan ook op zoek naar goed gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers. Thuiszorg professionals die met passie en veel voldoening hun taak vervullen. Bij Zorg Verlicht hebben wij veel van deze thuiszorgers in dienst. Zij werken in kleine zelfsturende teams, wat de thuiszorg persoonlijk en efficiënt maakt.

BETERE ZORG VOOR EEN LAGERE PRIJS

Bij Zorg Verlicht kunnen wij goede zorg aanbieden voor een scherpe prijs. Onze vergaande automatisering en jarenlange deskundigheid in de branche maken dit mogelijk. Bij Zorg Verlicht krijgt u betere zorg voor een lagere prijs. Onze geavanceerde ICT-systemen zorgen ervoor dat onze zorgmedewerkers administratief ontlast worden. Zo blijft er meer tijd over voor de échte zorgtaken. Iets dat veel van onze klanten bijzonder waarderen. De thuiszorgmedewerker kan doen waar hij of zij goed in is en wat ze het liefst doen: zorg verlenen.

VOORDELEN VAN ZORGPROFESSIONALS VIA ZORG VERLICHT

Wij zetten onze zorgprofessionals niet alleen in bij onze eigen klanten in Vlissingen, maar ook ten dienste van andere zorgverleners in de omgeving. Dus is uw zorgvraag groter dan dat u zelf kunt invullen, dan kunnen de thuiszorg medewerkers van Zorg Verlicht (een deel van) de zorg die u levert voor hun rekening nemen. Onze medewerkers zijn goed gekwalificeerd, gaan graag voor u aan de slag en zijn snel inzetbaar. Zo kunt u niet alleen uw zorgvraag snel en adequaat vervullen, maar u bent ook verzekerd van onze ondersteuning.

EFFICIËNT, GEBORGD EN VERANTWOORD

Wij beschikken over goed gekwalificeerd thuiszorgpersoneel in Vlissingen. Het uitbesteden van de zorgtaak aan Zorg Verlicht biedt u veel voordelen. Denk daarbij aan taken zoals de personeelsadministratie (HRM) en onze uitgebreide ICT-ondersteuning (uitvoering, bewaking en monitoring van de zorgtaak). Van indicatie, via zorgplan tot de uiteindelijke uitvoering van de zorg, bij Zorg Verlicht is alles goed geborgd en verantwoord. Onze ICT-systemen maken de zorg bovendien meetbaar, waardoor wij tijdig kunnen bijsturen op de zorgvraag, als nodig.

De samenwerking met Zorg Verlicht biedt bovendien wederzijds kansen voor de uitwisseling van deskundigheid en ervaring. Dat is ook goed voor de groei en het welzijn van de zorgprofessionals. Dit komt de kwaliteit van onze zorg ten goede.

Maakt al dit u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van zorgverlening via Zorg Verlicht in Vlissingen en omgeving? Neem contact met ons op, dan bespreken we samen vrijblijvend de mogelijkheden.

Telefoon 040 – 30 38 501
E-mail: info@zorgverlicht.nl

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.