WELKOM BIJ DE THUISZORG VAN ZORG VERLICHT OLDENZAAL

Bij Zorg Verlicht Oldenzaal verlenen we thuiszorg. Thuiszorg waarbij het onze zorg is dat u de thuiszorg ontvangt die u graag wilt. Volgens uw wensen en behoefte. Thuiszorg die u gelukkig maakt en die voldoet aan alle zorgeisen van deze tijd. Daarbij koppelen we graag de juiste thuiszorgmedewerker aan u als zorgvrager. Zorgen we dat we voldoende tijd hebben voor uw zorgvraag en koppelen regelmatig terug. Door ‘slim automatiseren’ zijn onze thuiszorgmedewerkers niet teveel tijd kwijt aan de administratie rondom uw zorgdossier. Zij hebben dus meer tijd voor u en voor de échte zorgtaken.

De ontwikkelingen in de thuiszorg zitten niet stil. Het vraagt van ons een regelmatige en adequate bijsturing van onze dienstverlening. Zeker de komende jaren zal de thuiszorg te maken krijgen met vernieuwing, daadkracht, maatwerk en een efficiënte organisatie. Zo kunnen we bij blijven dragen aan zorg met een hoge klanttevredenheid op basis van de beschikbare middelen. Nu en in de toekomst.

LERENDE ORGANISATIE

Bij Zorg Verlicht staat leren centraal. Onze zorgmedewerkers worden alle kansen geboden hun kennis te verruimen of zich door middel van studie te verbeteren. Dat levert thuiszorg medewerkers op die staan voor hun vak. Ze weten wat ze doen en doen dat met veel enthousiasme. We mogen wel zeggen dat wij daardoor vooral met tevreden en zeer goed gekwalificeerde medewerkers werken. En daar plukt u als klant van Zorg Verlicht Oldenzaal en omstreken de vruchten van.

OOK KLANT WORDEN BIJ ZORG VERLICHT

Vermoedt u dat de thuiszorg van Zorg Verlicht Oldenzaal bij u past? Neem dan contact op met ons. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren 040 – 30 38 501 of per e-mail info@zorgverlicht.nl. Onze zorgspecialisten vertellen u graag meer over de vele voordelen van de inhuur van zorgprofessionals in Oldenzaal en omgeving! 

WERKEN ALS ZORGPROFESSIONAL VOOR ZORG VERLICHT

Ben je op zoek naar een fijne thuiszorgorganisatie om voor te werken. Wij houden graag rekening met jouw wensen. Geen overvolle dienstroosters. Onregelmatige uren in onderling overleg. Snelle uitbetaling van je loon. En voldoende opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden. Bovendien hoef je bij ons zo min mogelijk tijd aan de administratie te besteden. Dat doet ons geavanceerde ICT-platform grotendeels voor jou. Gewoon de handen uit de ‘zorgmouwen’ en doen waar je goed in bent.

Zorg Verlicht B.V.
Telefoon (kantooruren): 040 3038501    
E-mail : info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.