INNOVATIEVE THUISZORG VIA ZORG VERLICHT IN NIJMEGEN

Zorg Verlicht is een thuiszorgorganisatie in Nijmegen en omgeving. Wij leveren kwalitatief  hoogwaardige en adequate thuiszorg. Wij doen daarbij aan slim automatiseren. Slim automatiseren betekent dat we ICT-hulpmiddelen (kortweg computers) inzetten in onze thuiszorgverlening. Geen onuitputtelijke administratieve processen, maar meer tijd voor de echte zorg. Zorg die u nodig heeft. Zorg Verlicht levert het. Maak ook kennis met onze manier van werken. U zult merken dat, net als vele zorgvragers voor u, u straks niet anders meer wilt. Thuiszorg van Zorg Verlicht is van deze tijd. Efficiënt en overzichtelijk en mét een warme, persoonlijke aanpak.

ICT MAAKT ZORG TRANSPARANT EN FLEXIBEL

De infrastructuur van een thuiszorg organisatie is vaak complex. Transparantie en flexibiliteit zijn belangrijk in een branche met veel ketenpartners. Ons geavanceerde ICT-zorgplatform neemt ons veel onnodig werk uit handen. De thuiszorgmedewerker hoeft geen ellenlange lijsten in te vullen, maar heeft tijd voor de echte zorgtaken bij u thuis. Zij verlenen zorg waar die echt nodig is. Ook bij u thuis in Nijmegen.

Wij zorgen door onze vergaande automatisering optimaal voor een goede gegevensoverdracht aan alle partners binnen de keten. Het samenbrengen van meerdere typen zorg is voor ons geen enkel probleem. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijke verlenen van zorg. Wij registreren alles digitaal. Zo zorgen we voor volledige transparantie, De afspraken die we maken over de thuiszorg zijn voor iedereen duidelijk. Door een accurate en efficiënte registratie zijn verslaglegging en verantwoording strikt geregeld.

EFFICIËNT EN OVERZICHTELIJK

Ook de communicatie verloopt soepel en optimaal. Communicatie met de ketenpartners uit Nijmegen en omgeving is overzichtelijk. Dit is voor de zorgontvanger en voor onze zorgprofessionals wel zo prettig en efficiënt. Zo kunnen we ons immers snel aanpassen aan de échte thuiszorgvraag, zonder dat we te lang blijven hangen in vooraf afgesproken protocollen. Bestaande, maar ook nieuwe klanten, kunnen we op deze manier snel voorzien van juist die hulp die zij nodig hebben.

ZORG VERLICHT ONTZORG, OOK IN NIJMEGEN !

Wilt u ook meer weten over wat wij van Zorg Verlicht Nijmegen voor u kunnen betekenen? Dan kunt u contact opnemen. Dat kan telefonisch 040 – 30 38 501 of per e-mail info@zorgverlicht.nl. Onze zorgspecialisten vertellen u graag meer over de vele voordelen van de inhuur van onze zorgprofessionals in Nijmegen en omgeving!

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.