HUUR THUISZORG IN VAN ZORG VERLICHT MAASTRICHT

Onze thuiszorgmedewerkers van Zorg Verlicht in Maastricht staan graag voor u klaar. Onze thuiszorgmedewerkers, vaak de spin in het web in de zorgketen, zijn goed gekwalificeerd. Zij werken in kleine zelfsturende teams en hebben zo de zorg in uw regio goed geregeld. In een zorgmarkt waar thuiszorg steeds meer onderdeel is van het totale zorgpakket van een patiënt bieden wij toekomstbestendige thuiszorg.

Bij Zorg Verlicht werken wij met een volledig geautomatiseerd zorgplatform dat de thuiszorg professional op vele fronten ondersteunt. De ellenlange administratieve processen die de thuiszorg medewerker vaak bij u thuis in Maastricht moet doorlopen zijn daardoor bij ons verleden tijd. Door het doelmatige en efficiënte bedrijfsproces kan onze thuishulp medewerker zich meer richten op de zorgtaak en heeft hij of zij dus meer tijd voor de zorgvrager. Zo kunnen onze zorgmedewerkers zo optimaal mogelijk goede zorg verlenen. Zij herkennen tijdig hiaten of problemen in de zorgverlening en kunnen naar aanleiding daarvan goed anticiperen, handelen en bijsturen.

HET TOTAALPAKKET VAN ZORG VERLICHT

Wij bieden een totaalpakket aan zorgoplossingen:

  • Wij zetten onze zorgmedewerkers in bij klanten die zich bij ons aanmelden.
  • Wij zetten onze zorgmedewerkers ad hoc in ten behoeve van de zorgvraag van collega zorgaanbieders.
  • Wij bieden een totaaloplossing aan zorgaanbieders die voor al hun zorgaanvragen onze zorgprofessionals willen inzetten bij hun klanten.
  • Zo ontzorgen wij deze zorgaanbieder aan de personele kant (HRM) en aan de administratieve kant, middels ons ons volledig geautomatiseerde ICT-platform.

WERKEN BIJ ZORG VERLICHT IN MAASTRICHT

Wilt u ook werken als thuiszorg professional bij een organisatie als Zorg Verlicht waar u zich voornamelijk kunt richten op de echte zorgtaken? Bekijk dan eens wat werken bij Zorg Verlicht  voor u kan betekenen. Wij werken in kleine zelfsturende teams en bieden volop kansen om bij te leren of om te scholen.

ZORG VERLICHT ONTZORGT !

Meer informatie over de dienstverlening van Zorg Verlicht in Maastricht krijgen? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch (kantooruren) 040 – 30 38 501 of schrijf ons een e-mail info@zorgverlicht.nl. Wij vertellen u graag meer!

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.