DE KRACHT VAN DE MODERNE THUISZORG VAN ZORG VERLICHT IN LEEUWARDEN

Er is momenteel een chronisch tekort aan het ontstaan als het gaat om de huisvesting van ouderen. Nederland vergrijst en ouderen wonen steeds langer thuis. De tussenstap van zelfstandig thuis wonen naar het verpleegtehuis, het verzorgingshuis, is er tussenuit gevallen. Daardoor wonen mensen langer thuis. Pas als de zorgvraag te complex wordt verlaten mensen hun eigen huis en worden zij opgenomen in het verpleegtehuis.

THUISZORG VAN ZORG VERLICHT

In de tussentijd moeten ouderen het thuis vaak alleen of met mantelzorg zien te redden. Wie geen beroep kan of wil doen op mantelzorg of wie medische gerelateerde hulp nodig heeft, doet vaak een beroep op de thuiszorg in Leeuwarden en omgeving. Een thuiszorgorganisatie als Zorg Verlicht verleent deze thuiszorg.

Zorg Verlicht verleent elke dag de beste zorg door de inzet van onze toegewijde en professionele zorgverleners. Onze zorgmedewerkers worden daarbij ontzorgd door het voor ons op maat gemaakte geautomatiseerde zorgplatform. Dit neemt ons en de thuiszorgmedewerker veel werk uit handen. Zo blijft er meer tijd over voor échte zorgtaken.

Doordat thuishulp medewerker zich meer kan richten op de zorgtaak, levert dat tevreden klanten op en bovenal ook zorgmedewerkers die maximaal de tijd hebben om te doen waar ze goed in zijn: zorg verlenen. Op die manier hebben zij ook meer de focus op hiaten of problemen in de zorgverlening. Zo worden deze tijdig onderkend en gerapporteerd, wat nodige en tijdige bijsturing mogelijk maakt.

LERENDE ORGANISATIE, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Leren staat bij Zorg Verlicht centraal. Onze zorgmedewerkers bieden wij alle kansen zich door middel van studie te verbeteren of hun kennis te verruimen. Dat maakt dat wij tevreden en gekwalificeerde medewerkers in dienst hebben.

Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij beschouwen onszelf als een lerende organisatie. Wij hebben in deze veranderende tijden de blik op de toekomst in de thuiszorg in Leeuwarden en omgeving. De wensen en behoeften van onze zorgvragers, onze klanten, staan centraal. Zo kunnen wij elke dag weer hoogwaardige zorg verlenen met de focus op het heden, maar ook zeker met een blik op de toekomst.

ZORG VERLICHT ONTZORG !

Bent u ook nieuwsgierig geworden naar een moderne thuiszorg organisatie als Zorg Verlicht in Leeuwarden? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch (kantooruren) 040  30 38 501 of per e-mail info@zorgverlicht.nl. De zorgspecialisten van ons bureau vertellen u graag meer over de vele voordelen van de inhuur van zorgprofessionals in Leeuwarden en omgeving! 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.