HUUR EEN THUISZORG PROFESSIONAL IN VAN ZORG VERLICHT HOORN

Bent u op zoek naar thuiszorg in Hoorn of omgeving, voor uzelf of voor een van uw dierbaren? Dan bent u bij Zorg Verlicht B.V. aan het goede adres. Onze thuiszorgmedewerkers zijn doorgaans snel beschikbaar. We werken met professionele medewerkers in kleine en hechte zelfsturende teams. Van de thuiszorg professionals van Zorg Verlicht mag u zorg op maat verwachten. U of uw dierbare is immers de spil waar het om draait.

ZORG IN DE EIGEN VERTROUWDE OMGEVING

Bij Zorgverlicht hebben wij er begrip voor dat u als oudere zolang mogelijk thuis wilt blijven wonen. Meestal is dat met een goede thuiszorg ondersteuning heel goed mogelijk. Zo kunt u nog jaren genieten van uw eigen vertrouwde omgeving in Hoorn. Maar ook op de manier en in het levenstempo waar u de voorkeur aan geeft.
Maar thuiszorg is er niet alleen voor ouderen. Het kan ook zijn dat u wat ondersteuning nodig heeft na een ongeval of operatie. Ook dan staan we voor u klaar. We helpen u graag in de thuissituatie. Op weg naar een (volledig) herstel.

MAATWERK VAN ZORG VERLICHT

Van al onze klanten uit Hoorn en omgeving horen wij dat ze het vooral prettige vinden dat wij zorg op maat leveren. Velen willen graag een goed evenwicht tussen ‘nog zelf doen’ en ‘niet meer zo goed kunnen’. U heeft het dus zelf in de hand. Wij passen ons aan aan uw wensen. Samen maken we een plan en daar houden we ons aan. Wilt u de zorg naderhand bijstellen? Geen probleem. Wij zijn het gewend. Het gaat erom dat wij ú helpen en dat u zich daar prettig bij voelt.

Thuiszorg bestaat onder meer uit:

  • Verpleging, bijv. wondverzorging, medicijnen/injecties toedienen, bloeddruk opmeten.
  • Persoonlijke verzorging, bijv. helpen met douchen/wassen, steunkousen, boterhammetje maken.
  • Huishoudelijke taken, bijv. een (af)wasje doen, stofzuigen, licht huishoudelijke werk.

DOOR SLIM AUTOMATISEREN, MEER TIJD VOOR DE ECHTE ZORG

Bij het vervullen van de zorgtaken bij u thuis hoort ook een goede rapportage en monitoring. Dat doen wij bij Zorg Verlicht in Hoorn door wat wij noemen, slim automatiseren. Zo kunnen we alle ketenpartners die bij uw zorg betrokken zijn goed informeren en kunnen wij onderling optimaal informatie over uw zorgvraag uitwisselen. Het neemt onze thuiszorg medewerkers veel werk uit handen, waardoor zij bij u thuis veel meer tijd hebben voor uw persoonlijke verzorging en de zorg voor uw omgeving.

EFFICIËNTE EN BETAALBARE THUISZORG

Bij Zorg Verlicht gaan wij uit van het principe dat thuiszorg in Hoorn voor iedereen niet alleen toegankelijk moet zijn, maar ook zeker betaalbaar. Onze thuiszorg professionals staan dan ook graag voor u klaar. Bovendien bieden wij onze thuiszorg ook aan voor een zeer scherp tarief. Dat waardeert de organisatie die uw thuiszorg grotendeels betaalt, maar zeker ook u, als u naar uw (geringe) eigen bijdrage kijkt.

Wilt u ook meer weten over wat Zorg Verlicht in Hoorn voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de specialisten van Zorg Verlicht. Telefonisch 040  30 38 501 of per e-mail info@zorgverlicht.nl. De zorgspecialisten van ons bureau vertellen u graag meer over de vele voordelen van de inhuur van onze zorgprofessionals.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.