GOEDE THUISZORG IN DEVENTER HUURT U IN BIJ ZORG VERLICHT

Bij Zorg Verlicht Deventer ondersteunen wij vele zorgvragers in het kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Zij wonen graag steeds langer in de veiligheid en geborgenheid van hun eigen woning. Zo genieten zij langer van alles in om het huis, wat hun leven nog zo fijn maakt. Omringd door hun eigen spullen, hun favoriete maaltijden, de lieve familieleden. Zo bepalen zijn hun eigen ritme van de dag.

WAT HOUDT THUISZORG IN

De thuiszorg medewerkers van Zorg Verlicht houden rekening met uw wensen. Zij komen op die momenten van de dag wanneer het u het beste uitkomt. Onze thuiszorg professionals kunnen u ondersteunen bij uw dagelijkse bezigheden. Wij kunnen huishoudelijke taken op ons nemen, zoals de (af)was, een maaltijd koken, een boodschapje doen of samen wat licht werk in de tuin of op het terras doen. Wij hebben ook zorgprofessionals die uw persoonlijke verzorging op zich nemen. Denk aan het geven van medicijnen en injecties, het aan- of uittrekken van steunkousen, wondverzorging e.d. Deze zorg kunnen wij leveren vanuit de WLZ, WMO (gemeente Deventer), zorgverzekering en/of particulier.

THUISZORG OP MAAT

Door de uitgebreide ervaring van onze thuiszorgmedewerkers zult u merken dat het u aan niets ontbreekt. En u houdt de controle. Wij overleggen altijd met u wat uw wensen zijn en komen daar, binnen de mogelijkheden, zoveel mogelijk aan tegemoet.
Door slim automatiseren hebben wij meer tijd voor u bij u thuis in Deventer. Onze automatisering zorgt er namelijk voor dat veel administratief werk (zoals lijsten invoeren en checken, nalezen van zorgplannen, rapportage e.d.) niet bij u aan de keukentafel hoeft te gebeuren. Onze thuiszorgmedewerkers hebben optimaal de tijd voor uw zorgtaken.

HET ZORG VERLICHT TOTAALPAKKET

Bij Zorg Verlicht zijn wij gespecialiseerd in het bieden van totaal zorg.

  • Onze zorgmedewerkers zetten wij in bij onze klanten, die zich bij ons aanmelden.
  • Onze zorgmedewerkers zeten we, als dat incidenteel nodig is, in bij collega zorgaanbieders.
  • Wij bieden een totaaloplossing aan zorgaanbieders die structureel bij al hun zorgaanvragen onze zorgprofessionals willen inzetten bij hun eigen klanten. Binnen ons ICT-platform ontzorgen wij hen aan de personele kant (HRM) en aan de administratieve kant.

ZORG VERLICHT ONTZORGT !

Wilt u ook meer weten over wat Zorg Verlicht in Deventer en omstreken voor u kan betekenen? U kunt contact opnemen met Zorg Verlicht B.V. Telefonisch: 040 30 38 501 of per e-mail: info@zorgverlicht.nl. Onze zorgspecialisten vertellen u graag meer over de vele voordelen van de inhuur van onze zorgprofessionals.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.