THUISZORG IN BREDA BESTEED JE UIT AAN ZORG VERLICHT B.V.

Nederland vergrijst. Dat horen we steeds en het is ook zo. Steeds meer ouderen wonen langer thuis. De plaatsen in zorgcentra zijn schaars. Dat maakt dat er veel vraag is naar thuiszorg. Ook in Breda en omgeving. Thuiszorg voorziet in een essentiële zorgbehoefte. De thuiszorgmedewerker neemt veel zorgtaken over die vroeger in de verpleegtehuizen werden uitgevoerd. Thuiszorg medewerkers van Zorg Verlicht zijn breed geschoold en kunnen de verscheidenheid aan zorgtaken, ook in de thuissituatie, prima aan.

SYNERGIE MAAKT DE ZORG MEETBAAR

Onze adequate thuiszorg medewerkers worden optimaal in staat gesteld de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Zij worden daarbij ondersteund door ons geautomatiseerde zorgplatform. Deze geautomatiseerde gegevensverwerking neemt de thuiszorgprofessional veel administratief werk uit handen. Bovendien komt het de gegevensoverdracht van meerdere zorgaanbieders binnen de zorgketen van één patiënt ten goede. Het bevordert de samenwerking, waarmee ook voordeel te behalen is. Ons ICT-zorgplatform maakt onze zorgverlening meetbaar en we kunnen onze dienstverlening vergelijken met andere zorgaanbieders in Breda en omgeving. Zo brengen we (nieuwe) ontwikkelingen al in een vroeg stadium in kaart en sturen we waar nodig bij. Het platform doet ook vaak dienst als het gaat om de onderlinge uitwisseling van personeel of van hun vaardigheden. Zo kunnen we deskundigheid en beschikbaarheid optimaal inzetten.

EEN PLATFORM VOOR IEDEREEN

Ons ICT-zorgplatform is ontwikkeld door ook te kijken naar gelijksoortige ICT-oplossingen in andere branches dan die van de zorg. We merkten daarbij dat sommige ontwikkelingen die daar beproefd gebruikt worden ook bruikbaar zijn binnen ons zorgproces. Zo hebben we een breed gedragen systeem ontwikkeld. Een systeem dat werkt! Het systeem werkt niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten in Breda en onze zorgprofessionals.

EFFICIËNT EN OVERZICHTELIJK

Onze communicatie met zorgvragers én met ketenpartners verloopt soepel en overzichtelijk. Dat is prettig voor onze zorgontvangers en voor onze thuiszorg professionals. Wij maken de zorg meetbaar, waardoor de zorgvraag adequaat en snel aangepast kan worden indien nodig of gewenst.

WILT U ALS THUISZORG MEDEWERKER WERKEN BIJ ZORG VERLICHT IN BREDA ?

Overweegt u als thuiszorg professional te komen werken bij onze organisatie Zorg Verlicht B.V. in Breda? Bij ons kunt u zich voornamelijk richten op de echte zorgtaken. Geen grote bulk papierwerk meer wegwerken elke dag? Maar je handen vrij hebben voor de échte zorg? Bekijk dan eens wat werken bij Zorg Verlicht https://zorgverlicht.nl/werken-bij-zorg-verlicht/ voor u kan betekenen. Wij werken met kleine zelfsturende teams. Wij bieden onze medewerkers volop kansen om bij te leren of om zich te scholen.

MEER INFORMATIE OVER ONZE THUISZORG IN BREDA

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van Zorg Verlicht in Breda hebben? U kunt ons bellen of e-mailen. Wij staat u graag te woord.

Telefoon (kantooruren) : 040 – 30 38 501
E-mail : info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.