De beste thuiszorg in assen komt van zorg verlicht b.v.

Thuiszorg is niet meer weg te denken in onze zorgmaatschappij. Met een groeiende vergrijzing in Nederland voorziet de thuiszorg tegenwoordig steeds vaker in een essentiële zorgbehoefte. Ouderen wonen, ook in Assen en omgeving, langer thuis en de plaatsen in de zorgcentra zijn schaars. Veel zorgtaken die vroeger in de verpleegtehuizen werden uitgevoerd, vinden nu plaats in de thuiszorg. Thuiszorgmedewerkers van Thuiszorg is niet meer weg te denken in onze zorgmaatschappij. Met een groeiende vergrijzing in Nederland voorziet de thuiszorg tegenwoordig steeds vaker in een essentiële zorgbehoefte. Ouderen wonen, ook in Assen en omgeving, langer thuis en de plaatsen in de zorgcentra zijn schaars. Veel zorgtaken die vroeger in de verpleegtehuizen werden uitgevoerd, vinden nu plaats in de thuiszorg. Thuiszorgmedewerkers van Zorg Verlicht zijn dan ook steeds breder geschoold en kunnen de veelheid aan zorgtaken in de thuissituatie prima aan. zijn dan ook steeds breder geschoold en kunnen de veelheid aan zorgtaken in de thuissituatie prima aan.

Geautomatiseerd zorgplatform in dienst van de zorg

De thuiszorg professionals van Zorg Verlicht verlenen al jaren thuiszorg op maat. Dat doen wij met veel passie. De thuiszorg medewerkers worden bij ons daarin ondersteund door ons op de zorg toegespitste geautomatiseerde zorgplatform. Dit neemt onze medewerkers veel administratief werk uit handen. Zo blijft er meer tijd over voor de echte zorgtaken. Dat levert tevreden klanten op en een zorgmedewerker die kan doen waar hij of zij goed in is en waar hun hart ligt: zorg verlenen op maat.

SYNERGIE MAAKT DE ZORG MEETBAAR

Ons geautomatiseerde zorgplatform voorziet in een plek waar verschillende partijen binnen de keten van zorgverlening in Assen en omgeving samenkomen. Met deze samenwerking kunnen we voordelen behalen. Onze ICT-systemen maken onze zorgverlening ook meetbaar en vergelijkbaar met andere zorgaanbieders. Nieuwe ontwikkelingen worden zo in een vroeg stadium in kaart gebracht en waar nodig bijgestuurd. Onze geautomatiseerde gegevensverwerking bevordert tevens de onderlinge uitwisseling van personeel en daarmee kunnen we hun deskundigheid en ervaring optimaal inzetten.

ICT optimaal in dienst van de zorg in Assen

  • Wij kunnen de zorg aanbieden voor een lagere prijs.
  • Onze zorgmedewerkers worden verlost van veel tijdrovende administratieve taken.
  • Maximale zorg: er is meer tijd voor de eigenlijke zorgtaak bij de klant.

Thuiszorg via zorg verlicht

Zorg Verlicht verleent ook thuiszorg bij u in Assen en omgeving. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Zorg Verlicht. Dat kan telefonisch (tijdens kantooruren) 040 – 30 38 501 of u kunt ons een e-mail info@zorgverlicht.nl sturen. De zorgexperts komen graag vrijblijvend bij u langs in Assen om de mogelijkheden te bespreken.

Werken bij zorg verlicht

Bent u zorgprofessional en op zoek naar een thuiszorgorganisatie op maat. Neem dan eens een kijkje op onze pagina ‘werken bij’ https://zorgverlicht.nl/werken-bij-zorg-verlicht/ Zorg Verlicht. Wij bieden u goede arbeidsvoorwaarden en voldoende doorstromings- en opleidingsmogelijkheden. U vindt hier ook ons vacatureoverzicht. Staat uw expertise er niet bij, neem dan toch contact op, want we hebben regelmatige thuiszorgmedewerkers nodig in alle disciplines. Zowel in Assen en omgeving als in andere regio’s in Nederland.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.