TOTAALPAKKET ZORG VERLICHT: DE BESTE THUISZORG IN ARNHEM

Thuiszorgorganisatie Zorg Verlicht B.V. in Arnhem en omstreken levert zorg op maat. Wij verlenen goede, kwalitatieve en adequate thuiszorg. Onze zorg vindt plaats volgens de specificaties van het opgestelde zorgplan. Maar zeker ook op basis van de wensen van de zorgvrager, onze klant.

Door ons doelmatige en efficiënte bedrijfsproces kan onze thuishulp medewerker zich, met behulp van onze vergaande automatisering, meer richten op de zorgtaak. Wij doen dat door slim te automatiseren. Het door ons op maat gemaakt ICT-platform helpt ons daarbij. Het neemt onze thuiszorg medewerkers veel administratieve taken uit handen. Zo hoeven zij geen ellenlange administratieve procedures te doorlopen op de werkvloer. Dus meer tijd voor u als zorgvrager.

Dat levert ook tevreden zorgmedewerkers op die maximaal de tijd hebben om goede zorg te verlenen. Op die manier hebben zij ook meer de focus op hiaten of problemen in de zorgverlening. Zo worden deze tijdig onderkend en gerapporteerd, wat nodige en tijdige bijsturing mogelijk maakt.

TRANSPARANT EN FLEXIBEL

Transparantie en flexibiliteit staan bij ons voorop. Vaak zijn wij niet de enige die aan een en dezelfde klant zorg verlenen. Wij zijn slecht een schakel in een keten van veel partners in en rond Arnhem. Het is dus belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt en er efficiënte gegevensoverdracht plaatsvindt. Zeker in een branche met veel ketenpartners.

  • Thuiszorgmedewerkers van Zorg Verlicht zijn flexibel inzetbaar. Wij bieden zorgoplossingen in de ruimste zin van het woord.
    Wij zetten onze zorgmedewerkers in bij klanten die zich bij ons aanmelden.
  • Wij zetten onze zorgmedewerkers ad hoc in ten behoeve van de zorgvraag van collega zorgaanbieders.
  • Wij bieden een totaaloplossing aan zorgaanbieders die voor al hun zorgaanvragen onze zorgprofessionals willen inzetten bij hun klanten. Zo ontzorgen wij deze zorgaanbieder aan de personele kant (HRM) en aan de administratieve kant, middels ons volledig geautomatiseerde ICT-platform.

WERKEN BIJ ZORG VERLICHT?

Ben jij als thuiszorg professional op zoek naar een thuiszorgorganisatie die bij je past, in Arnhem en omgeving? Bekijk dan eens waar wij van Zorg Verlicht voor staan. Bij ons werken is werken met de focus op de échte zorgtaken. Zelfstandig en uitdagend. Geen onuitputtelijke administratie voeren, maar gewoon de handen uit de mouwen. Weten waar je aan toe bent. Bovendien is werken bij Zorg Verlicht, werken aan je toekomst. Wij bieden onze medewerkers volop kansen zich te ontplooien en bij te scholen.

Kom ook werken bij Zorg Verlicht, in een van onze enthousiaste en kleine, zelfsturende teams.

ZORG VERLICHT ARNHEM ONTZORGT !

Ook meer weten over wat thuiszorg van Zorg Verlicht in Arnhem voor u als zorgvrager kan betekenen? Neem dan contact op met Zorg Verlicht. Telefonisch 040  30 38 501 of per e-mail info@zorgverlicht.nl. De zorgspecialisten van ons bureau vertellen u graag meer over de vele voordelen van de inhuur van onze zorgprofessionals

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.