THUISZORG PROFESSIONALS VIA ZORG VERLICHT AMSTERDAM

In een regio als Amsterdam maakt de thuiszorg een enorme groei door. Steeds meer mensen willen of moeten langer thuis wonen. En dat heeft zeker ook zijn mooie kanten. Wat is nou fijner dan in uw oude vertrouwde omgeving op een fijne manier oud worden? Voorzien van de beste zorg. Onze thuiszorg medewerkers zijn u graag van dienst.

WIJ LEVEREN ZORG OP MAAT

Bij Zorg Verlicht Amsterdam leveren wij zorg op maat. Geen standaard programma, met een thuiszorgmedewerker die in en uit vliegt. Onze zorgprofessionals hebben meer tijd voor de échte zorgtaken. Dat werkt een stuk prettiger, zowel voor u als voor de medewerkers zelf. Onze medewerkers hebben namelijk de steun van een digitaal zorgplatform, dat speciaal voor ons ontworpen is. Het neemt de thuiszorg medewerker veel extra, vaak administratief, werk uit handen. Dat maakt onze thuiszorg transparant en flexibel. Zo kunnen we tijdig bijsturen in het zorgplan als nodig.

DE THUISHULP ALS SPIN IN HET WEB

Ons bedrijfsproces is doelmatig en efficiënt ingericht. Wij leveren zorg met behulp van de inzet van ICT-middelen waar dat kan. Dat maakt de weg vrij voor de échte zorgtaken, wat tevreden thuiszorg medewerkers oplevert. Op de werkvloer zijn onze thuiszorgmedewerkers aan zet. Zij zijn vaak de spin in het web van de zorgverlening bij de klant. Zij zetten hun expertise in, met voldoende ruimte voor eigen initiatief. Zij hebben maximaal de tijd om goede zorg te verlenen en kunnen tijdig hiaten of problemen in de zorgverlening signaleren. Met behulp van onze geavanceerde ICT-middelen hebben wij goed zicht op een geoptimaliseerd zorgproces.

KOM OOK WERKEN BIJ ZORG VERLICHT amsterdam

Ben jij op zoek naar een leuke baan in de thuiszorg? Kun je oplossingsgericht denken, weet je van aanpakken en kun je goed met mensen omgaan? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe zorgprofessionals in Amsterdam en omstreken. We werken in kleine zorgteams. Iedereen vormt een zinvolle schakel in het zorgproces.

Zorg Verlicht Amsterdam biedt je ook voldoende kansen jezelf te ontwikkelen. Zo bieden we tal van opleidingsmogelijkheden om te groeien in je vak. Ben jij ook toe aan het verruimen van je kennis in de thuiszorg en kun jij actief meedenken om de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren? Meld je dan bij ons aan.

OPTIMAAL ONTWIKKELEN

Voldoening in je werk als zorgprofessional is belangrijk. Dat geldt voor onze klanten maar zeker ook voor jouzelf. Wij bieden je daarom de kans je optimaal en naar eigen wens te ontwikkelen. Dat doen we door je cursussen en opleidingen aan te bieden. Dat maakt dat je kunt groeien in je vakgebied. Onze kennis van de zorgbranche is zeer divers. We weten vooral ook waar de vraag zit. Dat biedt ook mogelijkheden om zorgpersoneel tijdig bij te scholen of hen elders in te werken. Zo zijn onze thuiszorgmedewerkers snel inzetbaar en zijn we klaar voor de toekomst.

ZORG VERLICHT ONTZORGT!

Ook werken als thuiszorg medewerker via Zorg Verlicht in Amsterdam? Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer voer.

Thuiszorg inhuren? Laat ons u overtuigen van de vele voordelen die wij u te bieden hebben met de inzet van onze thuiszorgmedewerkers.

Ook collega zorgaanbieders kunnen onze thuiszorgmedewerkers inzetten bij hun eigen klanten. U profiteert dan mee van onze efficiënte en gekwalificeerde zorgverlening met ICT-ondersteuning.

Telefoon: 040  30 38 501
E-mail: info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.