MEER ZORGPROFESSIONALS KIEZEN VOOR DE THUISZORG

Meer zorgprofessionals kiezen voor thuiszorg

Thuiszorg! Je zult het maar nodig hebben! Maar vooral, je zult maar de gelukkige ontvanger zijn van goede en adequate thuiszorg. Thuiszorg is de toekomst. Het houdt zorg nu en in de toekomst betaalbaar. Maar belangrijker nog, thuiszorg biedt zoveel meer voordelen vanuit vooral menselijk oogpunt, zowel voor de zorgvrager als voor de zorgverlener.

Bijna niemand wil te lang in een ziekenhuis of andere zorginstelling verblijven, als thuis je warme vertrouwde omgeving op je wacht. Je wilt rustig herstellen en tot rust komen in de vertrouwde huiselijk omgeving, mét goede zorg op maat. Daarom kiezen veel zorgvragers tegenwoordig voor de thuiszorg van Zorg Verlicht B.V.

Verbeterd imago voor de thuiszorg professional

De laatste jaren zit het imago van de thuiszorg professional gelukkig weer in de lift. Steeds meer verzorgenden kiezen voor werken in de thuiszorg. De thuiszorg is al lang niet meer alleen maar dat afwasje doen, een paar steunkousen aantrekken of een verband verschonen. Thuiszorg is tegenwoordig veel meer dan dat. De thuiszorg medewerker is meer en meer de constante factor in het zorgplan van de zorgvrager. Als thuiszorg medewerker kom je dagelijks of meerdere keren per week bij de klant. Met een goed zorgplan als leidraad kun je zelfstandig jouw werk uitvoeren. Je kunt initiatief nemen, en kijken waar het beter of anders kan. In overleg met de klant en met je zorgcoördinator. Zo kun jij, met het oog op het welzijn van de zorgvrager, je werk elke dag een beetje beter maken.

Regie hebben of regie krijgen

Het leuke is dat je bij meerdere klanten langs gaat in de week. Iedereen is weer anders en iedereen vraagt een andere inzet van jouw vaardigheden en kennis. Mensen voelen zich doorgaans prettig in hun huis. Dat maakt dat veel klanten een positieve kijk hebben op de zorg die zij ontvangen. En kom je eens iemand tegen die het moeilijk heeft, dan ligt daar voor jou, als zelfstandig zorgprofessional, de uitdaging om te proberen ook dat op te lossen.

Zo is iedere dag anders. De ene klant voert zelf graag de regie en andere verwachten dat jij de regie neemt. Dat biedt afwisseling in jouw werk. Snel en goed schakelen. Maar het biedt ook een dag vol kansen en mogelijkheden om je vak als zorgprofessional zo goed mogelijk uit te voeren en uit te bouwen waar mogelijk.

Als zorgprofessional werken voor

Zorg Verlicht

Kom jij werken voor thuiszorgorganisatie Zorg Verlicht dan kies je voor een loopbaan in de zorg vol mogelijkheden. Door onze vergaande automatisering nemen wij je veel administratieve taken uit handen. Met ons op maat gemaakte ICT-platform kunnen wij een efficiënte en accurate registratie, verslaglegging en verantwoording geautomatiseerd vastleggen. Alles strikt en transparant geregeld. Van indicatie, via zorgplan tot het uiteindelijk verlenen van zorg.

Dat bespaart jou als zorgprofessional veel tijd. Tijd die je beter kunt inzetten waar deze echt nodig is: zorg bieden aan de zorgvrager.

Bouwen op kennis en ondersteuning

Bij Zorg Verlicht bieden we onze zorgprofessionals graag alle ondersteuning die zij nodig hebben. Op ons ICT-platform vind je veel antwoorden op je vragen. Je contractgegevens, de uren- en salarisadministratie en je rooster kun je altijd online inzien. Wij betalen tijdig je loon uit en zorgen dat je goed verzekerd bent. We attenderen je erop als je je registraties moet vernieuwen.

Wij bieden je opleidingskansen, zodat je je kennis kunt vergroten en je brede(re) inzetbaarheid kunt bevorderen.

Bovendien zijn wij bij Zorg Verlicht goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving in de zorg. Bij ons dus geen onaangename verrassingen als er weer eens iets veranderd is.

Kom werken bij Zorg Verlicht !

Bekijk ons vacature-overzicht eens. Er zit vast wat voor je bij.

Nieuwsgierig geworden, maak gerust vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Bel ons 040 3038501 of stuur een e-mail: info@zorgverlicht.nl  Verlicht

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.