MENSEN EENZAAM DOOR MINDER OF GEEN THUISZORG

In tijden van Corona crisis blijkt een derde van de zorgvragers in de thuissituatie minder of helemaal geen thuiszorg meer te ontvangen. Het gaat daarbij vooral om het stopzetten van woonbegeleiding, hulp in het huishouden, wassen en aankleden, wondzorg, geestelijke gezondheidszorg en dagbesteding. Dit zijn de uitkomsten van een enquête, gehouden door de Patiëntenfederatie Nederland.

Blijf gebruik maken van de thuiszorg

Zorgvragers zeggen vaak zelf de thuiszorg af, omdat ze bang zijn het Coronavirus op te lopen. “Die mensen vinden het toch te griezelig dat er een wijkverpleegkundige over de vloer komt die misschien wel het virus bij zich draagt. Maar het komt ook voor dat de zorgorganisaties geen zorg kunnen leveren, omdat medewerkers ziek zijn en dus uitvallen.” Aldus Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie.
Een veelgehoorde reden is ook dat zorgvragers de zorg graag willen ontlasten. Ze vinden dat zorgpersoneel het al druk genoeg heeft en vinden dan vaak dat hun eigen zorg niet urgent genoeg is.

De minister roept echter op gewoon gebruik te blijven maken van de wijkverpleging/thuiszorg. De angst voor besmetting is zeer begrijpelijk. Maar we moeten vooral vertrouwen blijven hebben in de zorgverleners, omdat zij weten hoe zij veilige zorg kunnen verlenen.

Gebruik van beschermingsmiddelen, voor thuiszorg én mantelzorgers

Ook voor de thuiszorg zijn inmiddels maatregelen genomen ten aanzien van voldoende beschermingsmiddelen. Zo kunnen ook zij hun werk goed en veilig uitvoeren. En dat is geen onnodige luxe want zorgvragers kunnen steeds minder rekenen op de hulp van mantelzorgers. De mantelzorgers, vaak kinderen van ouderen, zeggen juist liever weg te blijven bij de oudere omdat ze bang zijn hen te besmetten. Mantelzorgers beschikken namelijk niet over de professionele beschermingsmiddelen. Dianda Veldman pleit ervoor dat mantelzorgers ook over dergelijke beschermingsmiddelen moeten kunnen beschikken. Zeker omdat zónder mantelzorgers ook nog eens de eenzaamheid en sociaal isolement op de loer ligt. Gelukkig kunnen veel mantelzorgers melden dat zij wel nog contact op afstand hebben. 72% doet dat telefonisch en 24% middels een videochat.

Thuiszorg medewerkers worden nu ook preventief getest

Sinds ruim een week wordt ook het thuiszorgpersoneel dat buiten de ziekenhuizen werkt getest. Dat maakt het werken in de thuiszorg met kwetsbare zorgvragers een stuk veiliger.

De oproep is dan ook dat zorgvragers zich niet langer onthouden van de hoognodige zorg. Bovendien haalt het dagelijkse of wekelijkse bezoek van de thuiszorgmedewerkers veel ouderen uit hun isolement.

Bel Zorg verlicht voor vragen

Bij Zorg Verlicht houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen in de thuiszorg in tijden Coronacrisis. Het is belangrijk dat alle thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers goed en veilig hun werk kunnen doen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten en neem contact met ons op.

Telefoon (kantooruren): 040 3038501
E-mail: info@zorgverlicht.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.