DE SLIMME THUISZORG VAN DE TOEKOMST

Thuiszorg met behulp van automatisering, slimme thuiszorg

In een groeiende thuiszorgmarkt en een krapte aan goed zorgpersoneel zoeken we steeds weer naar nieuwe manieren om de zorg optimaal en met minder mankracht te kunnen organiseren. Persoonlijke zorg waar het persoonlijk kan en slim geautomatiseerd waar mogelijk. Slimme thuiszorg met behulp van ICT ‘Slimme thuiszorg’ is steeds meer in opkomst. Dit is vorm […]

MEER ZORGPROFESSIONALS KIEZEN VOOR DE THUISZORG

Meer zorgprofessionals kiezen voor thuiszorg

Thuiszorg! Je zult het maar nodig hebben! Maar vooral, je zult maar de gelukkige ontvanger zijn van goede en adequate thuiszorg. Thuiszorg is de toekomst. Het houdt zorg nu en in de toekomst betaalbaar. Maar belangrijker nog, thuiszorg biedt zoveel meer voordelen vanuit vooral menselijk oogpunt, zowel voor de zorgvrager als voor de zorgverlener. Bijna […]

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.zorgverlicht.nl. Door een bezoek aan onze website en bij eventueel gebruik van de op deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zorg Verlicht streeft ernaar de gegevens op onze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te houden. Ook spant zij zich in voor een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Zorg Verlicht behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie en inhoud van deze website te wijzigen.

Aan de inhoud van onze website www.zorgverlicht.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg Verlicht B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit deze inhoud zou kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor de op onze website vermelde links naa​r andere (externe) websites. Deze zijn slechts bedoeld als informatiebron. Zorg Verlicht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die uit de inhoud van deze (externe) websites voortvloeien. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites of organisaties met uw gegevens omgaan.

Zorg Verlicht garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails.

Zorg Verlicht heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website is opgenomen. Signaleert u deze onvolkomenheden of onjuistheden, wilt u dat dan aan ons melden via info@zorgverlicht.nl.

Op onze website www.zorgverlicht.nl en onze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.